BookingAvailability

Vui lòng chọn ngày

※☎Vui lòng gọi điện thoại → Tổng đài: 075-600-2830*Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi nếu bạn không chọn được thời gian hợp lý cho các thành viên trong nhóm

※Giá thay đổi tùy thời điểm

Loading...

Access Bản đồ

trạm "Randen Arashiyama",

chỉ 5 phút đi bộ.

  • 5 phút đi bộ
  • 5 phút đi bộ
  • 7 phút đi bộ
  • 7 phút đi bộ
  • 11 phút đi bộ
  • 15 phút đi bộ
  • 10 phút xe bus
  • 20 phút xe bus