BookingAvailability

Vui lòng chọn ngày

※☎Vui lòng gọi điện thoại → Tổng đài: 075-600-2830*Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi nếu bạn không chọn được thời gian hợp lý cho các thành viên trong nhóm

※Giá thay đổi tùy thời điểm

Loading...

Access Bản đồ

4 phút đi từ trạm Oshiage

nếu dùng tuyến Tokyo Sky Tree là 3 phút mà không phải chuyển tuyến ở trạm Asakusa.

  • 3 phút đi bộ
  • 4 phút đi bộ
  • 9 phút đi bộ
  • 13 phút đi bộ
  • 10 phút đi tàu
  • 10 phút đi tàu