Access แผนที่ทางเข้า

 • จาก JR line ชินคันเซน สายญี่ปุ่นคินกิ ที่สถานีเกียวโต

  ออกจากทางออกกลาง (ด้านทิศเหนือ) ของสถานีเกียวโต ไปตามถนนทางด้านขวาของสถานีรถประจำทาง และข้ามที่ตรงไฟจราจร ร้านของเราอยู่บนชั้น 3 ของสถานีเกียวโต ใช้เวลาเดินจากสถานีเกียวโตไม่ถึง 2 นาที

 • จากรถไฟใต้ดิน สถานีเกียวโต

  ออกจากประตูด้านทิศเหนือไปยังชิโจ・ศูนย์ประชุมระหว่างประเทศ และตรงไปยังหอคอยเกียวโตจากทางออกที่ 2 ด้านซ้าย

  หากคุณหาทางไปร้านของเราไม่พบ กรุณาโทร. หาเราจากสถานีเกียวโต

 • รถไฟประมาณ3นาที
  รถเมล์ประมาณ15นาที
 • รถเมล์ประมาณ40นาที
 • รถเมล์ประมาณ15นาที
 • รถเมล์ประมาณ7นาที
 • รถเมล์ประมาณ35นาที
 • รถเมล์ประมาณ10นาที
 • รถเมล์ประมาณ20นาที
 • รถไฟประมาณ16นาที
  รถเมล์ประมาณ44นาที

 • 心づくしのプランで極上の一時を VIP着物プランBookingจอง

กรุณาเลือกวันที่จะใช้บริการ

※☎ ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ → เวลาทำการ: 075-600-2830※ในกรณีที่จำนวนคนว่างในการจอง ไม่พอเท่าจำนนคนที่ต้องการจอง สามารถติดต่อเราเพื่อปรังจำนวคนจองได้。

※ ราคาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวลา

Loading...