ร้านเช่ากิโมโนที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น

16ร้านค้า

รอบญีปุ่น!

รายการเช่าปี 2019
ขอแสดงความยินดี! 167,513คน!
  • ไม่จำเป็นต้องเตรียมตัว!
  • แต่งตัวฟรี!
 

รายชื่อร้านค้นหาร้านสาขา

Reservation of Plan 8

Please make your reservation as usual. → Reserve here

The system will automatically set 10% off for reservation of group 8 and more.

Please call us in case your desired schedule is full → 075-600-2830
※Prices may be changed according to season
※Please notice that big group discount is not applied in peak season from March 1st – May 7th.

Go To Kimono
Go To Yukata

Option

Free Hairdo※Reservation Required

Free for plain hairdo with Kanzashi.

We provide professional hairdo such as braid etc. by 900 yen.

You can select from 6 hair styles. Go to Hair Style List

※10% discount is not applied for charged options like hairdo, photography, etc.