Đăng nội dung lên kênh SNS Nhận túi Kodayu Kinchaku thứ 17Đăng nội dung lên kênh SNS Nhận túi Kodayu Kinchaku thứ 17

Cách tham gia

Chọn gói thuê kimono các ngày trong tuầnChọn gói thuê kimono các ngày trong tuầnĐăng hình lên kênh SNSĐăng hình lên kênh SNSCho nhân viên tiếp tân xem nội dung bạn đã đăng tảiCho nhân viên tiếp tân xem nội dung bạn đã đăng tải