Thông tin cửa hàng

Khám phá Kyoto với Kimono

Thông tin cửa hàng

Dưới đây là thông tin về 6 cửa hàng tại Kyoto: Kiyomizuzaka, Kinkakuji, Ninenzaka, Shinkyogoku, Kyoto Tower, và cửa hàng Gionsijo. Tất cả cửa hàng nằm rất gần các điểm tham quan và khu mua sắm. Với các đơn hàng trực tuyến, thông tin cửa hàng sẽ được gửi kèm với thư xác nhận từ chúng tôi.

Cửa hàng Shinkyohgoku

Cửa hàng Shinkyohgoku

Địa chỉ
Mã bưu điện 604-8042
Kanzashiya Wargo, Tầng 2 Shinkyogoku
Kyoto-fu Kyoto-shi Nakagyo-ku
Nakano-cho 541-4

Thời gian hoạt động
09:00~18:00

Giờ nhận khách cuối
17:00

Giờ ngưng nhận trả
17:30

Cửa hàng Kiyomizuzaka

Cửa hàng Kiyomizuzaka

Địa chỉ
Mã bưu điện 605-0846
Kanzashiya Wargo, Tầng 2 Kiyomizuzaka
Kyoto-fu Kyoto-shi Higashiyama-ku
Gojouhashihigashi 6-583-104

Thời gian hoạt động
09:00~18:00

Giờ nhận khách cuối
17:00

Giờ ngưng nhận trả
17:30

Cửa hàng Ninenzaka

Cửa hàng Ninenzaka

Địa chỉ
Mã bưu điện 605-0846
Kanzashiya Wargo, Tầng 2 tây Ninenzaka
Kyoto-fu Kyoto-shi Higashiyama-ku
Masuya-cho 349-9

Thời gian hoạt động
09:30~18:00

Giờ nhận khách cuối
17:00

Giờ ngưng nhận trả
17:30

Cửa hàng Kinkakuji

Cửa hàng Kinkakuji

Địa chỉ
Mã bưu điện 603-8362
Kanzashiya Wargo, Tầng 3 Kinkakuji
Kyoto-fu Kyoto-shi Kita-ku
Kinugasababa-cho 30-6

Thời gian hoạt động
09:00~17:00

Giờ nhận khách cuối
16:00

Giờ ngưng nhận trả
16:30

Ga Kyoto
Cửa hàng Tháp Kyoto

Ga Kyoto Cửa hàng Tháp Kyoto

Địa chỉ
Mã bưu điện 600-8216
Tầng 3, tòa nhà Kyoto Tower, 721-1 Higashishiokohji
quận Shimogyo, thành phố Kyoto

Thời gian hoạt động
09:00~19:00

Giờ nhận khách cuối
18:00

Giờ ngưng nhận trả
18:30

Cửa hàng Gionshijo

Cửa hàng Gionshijo

Địa chỉ
Mã bưu điện 605-0075
Kyoto-fu, Kyoto-shi, Higashiyama-ku,
Shijoohji Kudaru Nishigawa, Yamato-cho 7,
Gionshijo Jissai Building 3F

Thời gian hoạt động
09:00~19:00

Giờ nhận khách cuối
18:00

Giờ ngưng nhận trả
18:30

Cửa hàng Arashiyama

Cửa hàng Arashiyama
Địa chỉ

Kyoto-shi, Ukyo-ku, Sagatenryuuji Kurumamichicho 9-2 2F

Thời gian hoạt động
09:00~18:00

Giờ nhận khách cuối
17:00

Giờ ngưng nhận trả
17:30

Petit Gionshijo

Petit Gionshijo

Địa chỉ
Mã bưu điện 605-0085
Kyoto-fu Kyoto-shi Higashiyama-ku
Sueyoshicho 77-5

Thời gian hoạt động
09:00~19:00

Giờ nhận khách cuối
18:00

Giờ ngưng nhận trả
18:30

Cửa hàng Petite ga Kyoto

Cửa hàng Petite ga Kyoto

Địa chỉ
Mã bưu điện 600-8216
Kyōto-fu Kyōto-shi, Shimogyō-ku, Higashishiokōjichō 607 Thời gian hoạt động
09:00~18:00 Giờ nhận khách cuối
17:00 Giờ ngưng nhận trả
17:30