Các gói thuê Kimono

Các gói thuê

Các gói thuê

Tất cả gói thuê
Không cần chuẩn bị trước
bao gồm 8 thành phần

Kimono Rental Wargo
cung cấp trọn bộ

Bao gồm thay đồ và phụ kiện

・・・・・

Không cần chuẩn bị trước khi đến thuê

Wargo tự hào phục vụ

giỏ xách, guốc, trâm cài tóc
tất cả phụ kiện tại cửa hàng

từ các cửa hàng phụ kiện có thương hiệu

trên khắp cả nước

Search by Category

  • plans

Kimono tiêu chuẩn

Kimono cao cấp

Kimono thượng cấp

Kimono hiện đại Mamechiyo

Kimono kiểu cổ

Casual Furisode Plan

Furisode Hanhaba

Furisode Fukuro

Kimono cho nam giới

Gói Kimono cho trẻ em

Couple Kimono Plan