Thông tin pháp nhân

Thông tin pháp nhân

Chúng tôi tóm tắt thông tin pháp nhân của Wargo Rental Kimono Kyoto theo luật thương mại cụ thể

  • Công ty cổ phần Wagokoro
  • Mã bưu điện: 151-0051

    3-12-20 Sendagaya, Quận Shibuya, Tokyo, Nhật Bản

  • 0120-42-0505
  • Nakanishi Fumiko
  • Hiển thị trên từng sản phẩm
  • 8% thuế tiêu dùng
  • Thẻ tín dụng, tiền mặt khi giao hàng
  • Tiền mặt khi giao hàng: bạn sẽ phải thanh toán khi đến cửa hàng