Liên lạc

Liên lạc

Các câu hỏi khác

Với những liên lạc hỏi về những vấn đề ngoài việc đặt chỗ hay đặt chỗ cho 7 người trở lên, vui lòng điền vào đơn này hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại +8175-600-2830 ( chỉ tiếp nhận tiếng Anh và Nhật). Với những câu hỏi chung liên quan đến việc cho thuê như việc mặc Kimono và Yukata, và muốn hiểu sâu về chúng, hay cả cách hoàn trả Kimono và bộ tóc đi kèm, vui lòng tham khảo câu trả lời ở trang “Câu hỏi thường gặp” mà chúng tôi đã đăng tải.

Tên của bạn *

Tên khác

Địa chỉ *

Địa chỉ Email *

Thông điệp

captcha