着物プラン で探す
 • 条件 で探す
  • お着物の種類
  • 着る方
  • 価格帯(円)
  • 身長
   cm
  • 日付
着物クリーニング&保管サービス「アライバ」OPEN!

着物クリーニング&保管サービス「アライバ」OPEN!

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Wargo Rental Kimono Kyoto tôn trọng sự riêng tư của khách hàng và có trách nhiệm quan trọng trong việc bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng.

Thông tin cá nhân khách hàng cung cấp cho chúng tôi tại trang website sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích sau đây dựa theo từng trường hợp cụ thể.

Đặt chỗ thuê Kimono

Xác nhận nội dung đặt chỗ. Thông báo chi tiết liên quan đến việc cho thuê Kimono

Liên hệ

Xác nhận nội dung liên lạc, câu trả lời…

Khác

Thông tin cá nhân và những thông tin khác sẽ được sử dụng đúng với mục đích cung cấp của bạn.

Hơn nữa, ngoại trừ những trường hợp sau đây, chúng tôi không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba hoặc sử dụng ngoài mục đích nêu trên.

 • ・Trường hợp nhận được sự đồng ý trước từ khách hàng
 • ・Sau khi đã công khai hay thông báo riêng mục đích sử dụng, chúng tôi sẽ sử dụng với mục đích đó.
 • ・Trong trường hợp cần công khai thông tin hợp pháp dựa trên quy định của pháp luật.
 • ・Trong trường hợp sử dụng trong các hình thức thống kê dữ liệu mà không thể phân biệt cá nhân.
 • ・Trong trường hơp cung cấp cho đại diện kinh doanh của chúng tôi sau khi đã kí kết hợp đồng không sử dụng thông tin cá nhân ngoài những hoạt động kinh doanh đã được ủy thác.