Brand Yukata Plan

Brand Yukata PlanSpecial Yukata
shining in summer!!

  • Thanh toán trực tuyến

    Yen(tax excluded)

May you enjoy fashion to the fullest with our rental yukata plan!! Our Kyoto Kimono Rental Wargo’s brand yukata plan enables you to go out in your longing brand. We prepare yukatas which are suitable to your special summer trip!! We assort various yukatas such as retro designs, classical Japanese patterns, and western patterns as well as fashionable modern-patterns. Many people must be attracted by our brand yukata.

Yukata cho Nữ

※Hiện tại, không thể kịp thời cập nhật do số lượng lớn Kimono trong kho và cửa hàng. Vì vậy, hãy đến cửa hàng và chọn Kimono ưng ý nhất!!