Yukata cho trẻ em

Yukata cho trẻ emStylish Yukata for Children!

  • Thanh toán trực tuyến

    3.000 Yen(tax excluded)

  • 3.000 Yên

This plan is for children of ages from 3 to 10 or heights from 95cm to 125cm. Even as yukata for children, there are many stylish yukatas which wargo focuses its designs on! Let’s go out for summer in Yukata, kids!!

Yukata cho Nữ

※Hiện tại, không thể kịp thời cập nhật do số lượng lớn Kimono trong kho và cửa hàng. Vì vậy, hãy đến cửa hàng và chọn Kimono ưng ý nhất!!