Gói XGói đặc biệt

Hợp tác cùng wargo?

『Chúng tôi rất mong muốn được nghe ý kiến từ bạn!!』

Giấc mơ của chúng tôi là giới thiệu văn hóa kimono đến với thế giới. Tuy nhiên, chúng tôi không thể làm điều đó một mình. Vì thế, chúng tôi muốn được hợp tác cùng bạn. Tại sao chúng ta không tiếp tục tạo ra những điều mới mẻ, thú vị cho nền văn hóa Kimono truyền thống này? Chúng tôi luôn mong muốn hợp tác và phối hợp cùng bạn.

Liên hệ cho Gói X

Gửi mong muốn của bạn đến với chúng tôi.

Họ và Tên:*

Số điện thoại:*

Địa chỉ email:*

Nội dung (Hãy nói với chúng tôi về mong muốn của bạn)

Nhập mã xác thực*    captcha