BookingAvailability

Vui lòng chọn ngày

※☎Vui lòng gọi điện thoại → Tổng đài: 0120-42-0505*Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi nếu bạn không chọn được thời gian hợp lý cho các thành viên trong nhóm

※Giá thay đổi tùy thời điểm

Loading...

Access Bản đồ

From Shinsaibashi subway Station

You can come by the underground passage leading to Shinsaibashi Daimaru from Shinsaibashi subway Station. If coming from Midohsuji street please notice the intersection of Midohsuji and Daimarumae.