BookingTempahan

Please select date of use

※☎Hubungi kami untuk maklumat tempahan atau sebarang pertanyaan. → Call Center: 0120-42-0505* Sila hubungi kami jika anda bertemu kesulitan menempah slot waktu yang dikehendaki anda kerana jumlah orang yang termasuk dalam kumpulan anda.

※ Prices vary depending on the time.

Loading...

AccessPeta Lokasi

"Randen Arashiyama" station

5 minutes on foot.

  • 5 mins walk
  • 5 mins walk
  • 7 mins walk
  • 7 mins walk
  • 11 mins walk
  • 15 mins walk
  • 10 mins by bus
  • 20 mins by bus