BookingTempahan

Please select date of use

※☎Hubungi kami untuk maklumat tempahan atau sebarang pertanyaan. → Call Center: 0120-42-0505* Sila hubungi kami jika anda bertemu kesulitan menempah slot waktu yang dikehendaki anda kerana jumlah orang yang termasuk dalam kumpulan anda.

※ Prices vary depending on the time.

Loading...

AccessPeta Lokasi

4 mins from Oshiage station

If using Tokyo Sky Tree Line 3 minutes without transfer from Asakusa Station.

  • 4 mins walking
  • 9 mins walking
  • 13 mins walking
  • 3 mins by train
  • 10 mins by train
  • 10 mins by train