Polisi Privasi

Polisi Privasi

KYOTO KIMONO RENTAL WARGO sangat menitikberatkan soal privasi dan melindungi maklumat peribadi pelanggan.

Making a reservation is here !

ご予約はこちらから

Maklumat peribadi yang kami terima daripada laman web atau medium lain hanya akan digunakan untuk tujuan tertentu sahaja seperti yang dinyatakan.

Tempahan sewaan

Pengesahan maklumat tempahan, menghubungi pelanggan untuk perkara berkaitan dengan tempahan.

Pertanyaan

Pengesahan, maklum balas dan lain-lain berkaitan pertanyaan daripada pelanggan.

Lain-lain

Menurut hal ini, kami menggunakan maklumat pelanggan berkaitan dengan hal-hal yang anda benarkan.

Kami tidak akan menggunakan maklumat peribadi anda melainkan perkara-perkara di atas dan tidak akan menyerahkannya kepada pihak ketiga kecuali menepati syarat-syarat berikut

  • ・Kami telah mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada pelanggan
  • ・Kami telah memberi keterangan sebelumnya untuk menggunakanya untuk keperluan lain seperti menyebarkan ke publik dan lain-lain.
  • ・Dalam hal penggunaan maklumat peribadi diperlukan atas sebab undang-undang.
  • ・Dalam hal penggunaan maklumat peribadi untuk format data statistik yang tidak membolehkan identifikasi setiap individu.
  • ・Dalam hal penggunaan maklumat pelanggan bagi urusan tertentu syarikat yang kami persetujui sahaja melalui kontrak.