Trả Kimono

Trả Kimono

Tôi có thể trả Kimono hoặc Yukata trễ

Trong phần này chúng tôi giải đáp các câu hỏi về hoàn trả kimono: thời gian hoàn trả, hoàn trả như thế nào, các lựa chọn khác. Vui lòng đọc kỹ để thuận tiện nhất cho bạn.

 Tôi có thể gia hạn thời gian thuê?
 Quý khách có thể, theo quy định chung, khách thuê phải trả đồ trong ngày tuy nhiên khách vẫn có thể gia hạn đến trưa ngày tiếp theo.
 Tôi không thể trả đồ theo lịch hẹn, tôi nên làm gì?
 Vui lòng gọi 075-600-2830 (tiếng Nhật hoặc Anh). Chúng tôi có nhận trả áo kimono vào ngày tiếp theo (phí là 1,000 yên). Hoặc, bạn có thể chọn trả áo tại môt cửa hàng chi nhánh khác gần bạn hơn (phí là 1,000 yên)
 Tôi phải trả đồ lúc nào?

 Vui lòng trả Kimono 1 tiếng trước giờ đóng cửa của cửa hàng nơi quý khách thuê kimono trong hai trường hợp: trả đồ trong ngày hoặc trả vào ngày tiếp theo.

Xem giờ trả đồ của mỗi cửa hàng tại phần “Thông tin cửa hàng” trên website.

 Cửa hàng có thể giao quần áo và đồ đạc của tôi đến khách sạn không?
 Hiện tại chúng tôi không có dịch vụ này.
 Tôi có thể trả đồ ngoài giờ làm việc không?
 Hiện tại chúng tôi không có dịch vụ này.
Tôi có thể trả áo tại cửa hàng khác không?
Có, bạn có thể chọn trả áo tại cửa hàng khác với phí là 1,000 yên/ khách. Trong trường hợp này, xin vui lòng tự đến lấy đồ gửi tại cửa hàng chứng tôi.